© World Guide ®

 

© World Guide ®
Интересно
Открий България
Вдъхновяващ свят
Дестинации
ВръзкиИнтересно / Дестинации

20 Март 11, 13:11
Гърция
Карта на страната

Гърция

Обща информация

Официално наименование Република Гърция
Държавно устройство Парламентарна република
Официален език Гръцки
Религия Православно християнство
Часово време Няма разлика с българското време
Парична единица EURO
Столица Атина
Големи градове Атина (3,13 млн.ж.) Солун (773 хил.ж.) Патра (164 хил.ж.) Ираклион (138 хил.ж.)
Територия 131,990 кв.км.
Население 11,295,000 жители
В случай на необходимост, потърсете българското посолство: Посолство на Р България:GREECE, 15452 ATHENS Embassy of the Republic of Bulgaria 33-A, Stratigou Kallari Str., Paleo Psychico Tel.: 0030210/ 67 48 106; 67 48 107; 67 48 708 Генерално консулство на Р България: GREECE, THESSLONIKI Consulat General de la Republique de Bulgarie Nikolau Manou №12 Str. Tel.: 00302310/ 829 210; 829 211; 869 505; 869 510; 869 5210
Посолство в България Посолство на Р Гърция: гр. София, ул. Сан Стефано № 33 тел.: 9461027, 9461030, 9433453, 9461564, 9434096, 9434571 факс: 9461249 Генерално консулство: 4000, гр. Пловдив, ул. Преслав № 10 тел.: 00359 32/232003 и 238788
Визов режим Съгласно постановление № 3011/2/1ф от 11.01.1992 г на Министерския съвет на Р Гърция, при влизане в страната се изисква да се представят доказателства, че се разполага с минимална сума от по 5000 гр. драхми, или еквивалентна на тази сума друга валута, за всеки ден от предвиденият престой. Минималната изискуема сума, независимо от продължителността на престоя, е 35 000 гр. драхми. За малолетни членове на семейството сумата за ден е с 50 % по-малка. Граничните власти имат право да изискат и допълнителни документи доказващи целта на пътуване. Ако пътувате с цел туризъм, необходим е документ за предплатени туристически услуги /ваучер/. При гостуване се изисква покана от гръцки или законно пребиваващ в Р Гърция чужд гражданин, попълнена на специална бланка и заверена. Български граждани, желаещи да посетят Р Гърция, следва да имат предвид, че практиката на гръцките гранични служители е да определят срока на престой на българските граждани в страната на не повече от 30 дни в рамките на шест месеца, независимо че срокът съгласно Член 5 от Конвенцията, осигуряваща приложението на Шенген, е до 90 дни в рамките на шест месеца. Това става на основата на представените от всеки пътуващ документи (покана, средства за издръжка, валиден паспорт, медицинска застраховка).Много често не се уведомяват, влизащите в Р Гърция наши съграждани, за поставените ограничения. Последното е особено важно, тъй като неспазването на определения срок води до налагането на глоби и често до поставяне на просрочилите лица в забранителни списъци. За пребиваване за по-голям от горепосочения деветдесетдневен срок, след влизане в страната следва да се получи разрешение от полицията за чужденци към Министерство на обществения ред, без да може да се промени целта на престоя. При пресрочване на разрешения срок се налагат санкции - парична глоба при напускане на страната. Нарушителят може да бъде арестуван и впоследствие принудително екстрадиран, като се налага забрана за посещение за определен срок на страните, подписали договора от Шенген.
Митнически изисквания Гръцките митнически разпоредби не ограничават размера на внасяната валута, но е необходима същата да бъде декларирана. Следва да се проявява особено внимание при внасяне на лекарства. Някои от медикаментите, свободно продавани в българските аптеки и съдържащи минимални количества наркотични вещества са под особен контрол в Р Гърция и нерегламентираният им внос е забранен. В случай, че такива бъдат намерени, може да бъде отправено обвинение в контрабанда на наркотици, със всички неблагоприятни последствия. При влизане в Република Гърция не е препоръчително да се пренася багаж на други лица, чието съдържание не е известно. При посещение в страната с автомобил, пред гръцките митнически власти е необходимо да се представят документите му, валидно свидетелство за правоуправление на МПС, както и международна застраховка /зелена карта/ с валидност съответствуваща на срока на престоя в Република Гърция. Износът на автомобила следва да се направи в определеният срок. Превишаването му се санкционира с парични глоби, които не са малки. При загубване на задграничния паспорт, в който е вписано превозното средства е необходимо незабавно да се уведоми полицията, от която да се изиска протокол, с който впоследствие да може да се изнесе автомобила.
Здравни изисквания При възникване на проблеми със здравословното Ви състояние следва да имате предвид, че между правителствата на Р България и Р Гърция има подписано Споразумение за сътрудничество в областта на здравната помощ. Съгласно него, двете страни се задължават да оказват безплатна медицивска помощ на гражданите от другата страна, временно пребиваващи на тяхна територия, когато през този период е възникнало остро заболяване или злополука. Необходимата медицинска помощ се предоставя безплатно до момента, в който стане възможно завръщането на болния в страната, без опасност за живота или влошаване на състоянието му. В случай, че лицето желае да продължи лечението си, то следва да заплати оказваните му медицински услуги. Условието за предоставяне на такава безплатна медицинска помощ изискват съответното лице да е влязло и да пребивава законно в страната. При движение с автомобил шофирайте внимателно, пътищата са хлъзгави. Следете за мотоциклетисти, които се движат с голяма скорост и често не спазват правилата за изпреварване.
Електро захранване 220 V
Питейна вода Препоръчва се консумацията на бутилирана вода.
Безопасност Р Гърция е морска страна, затова климатът в определени райони търпи резки промени, особено на островите. Поради това, при пътуване, е желателно да се следят синоптичните прогнози. Следва да имате предвид, че дъждовете в континенталната част на страната често започват рязко, проливни са и причиняват наводнения в градските райони и по пътищата. През последните години уличните кражби и обири на жилища не са рядкост. С оглед на личната си безопасност е препоръчително, пребиваващите в Р Гърция български граждани да проявяват засилено внимание и предпазливост при движение в криминогенни райони - обикновено централните части на градовете, където могат да станат жертви на обири на личните вещи и документи. При движение с автомобил шофирайте внимателно, пътищата са хлъзгави. Следете за мотоциклетисти, които се движат с голяма скорост и често не спазват правилата за изпреварване.


0.105