© World Guide ®

 

© World Guide ®
Интересно
Открий България
Вдъхновяващ свят
Дестинации
ВръзкиИнтересно / Дестинации

20 Март 11, 13:13
Ирландия
Карта на страната

Ирландия

Обща информация

Официално наименование Република Ирландия
Държавно устройство република
Официален език ирландски и английски език
Религия християни
Часово време Разлика с българското часово време (-2 часа)
Парична единица EURO
Столица Дъблин
Големи градове Дъблин (1,04 млн.ж.) Корк (191 хил.ж.) Лимерик (91 хил.ж.) Голуей (73 хил.ж.)
Територия 70,273 кв. км.
Население 4,471,000 жители
В случай на необходимост, потърсете българското посолство: Embassy of the Republic of Bulgaria Ireland, 4 Dublin 22 Burlington Road, Tel: (003 531) 660 3293 Fax: (003 531) 660 3915 bulgarianembassydublin@eircom.net www.bulgarianembassy.ie
Посолство в България Посолство на Ирландия гр. София 1000 ул. “Бачо Киро” 26-28 “Платинум” Бизнес Център Тел: 00 359 2 985 34 25 Факс: 00 359 2 983 33 02 e-mail: info@embassyofireland.bg
Визов режим Като граждани на ЕС българските граждани притежават право на пребиваване на територията на Ирландия за срок до 90 дни, без никакви условия или формалности, освен изискването да притежават валидна карта за самоличност или паспорт. Тези разпоредби важат и за членовете на семейството, които не са граждани на държава-членка, придружаващи или присъединяващи се към гражданина на съюза и които притежават валиден паспорт и карта за пребиваване на член на семейство на гражданин на ЕС. Тези от тях, които не притежават такава карта, следва да удостоверят по съответен начин, че са членове на семейство на гражданин на ЕС, след което получават безплатна виза. Препоръчва се, все пак, на първо време да се носи паспорт, с оглед избягване на евентуални недоразумения на някои чужди ГКПП. При пресичането на външните граници на ЕО всички пътуващи ще бъдат проверявани от органите по граничния контрол, като проверката ще покрива и моторните превозни средства, както и пренасяните предмети. Пътуващите ще подлежат на минимална проверка за установяване на тяхната самоличност на базата на представяне на техните документи за самоличност. Това ще се отнася и до всички лица, които имат правото на свободно движение на територията на държавите-членки на ЕС. Всички граждани на ЕС имат право на пребиваване на територията на друга държава-членка за срок повече от 90 дни, при условие, че те: - са работници или самостоятелно заети лица в приемащата държава-членка или - са записани в частно или държавно учебно заведение, акредитирано или финансирано от приемащата държава-членка, въз основа на нейното законодателство или административна практика, с основната цел да преминат курс на обучение, включително професионално обучение и - притежават пълно здравно застрахователно покритие в приемащата държава-членка и убедят съответните национални власти, посредством декларация или други равностойни средства, избрани от тях, че притежават достатъчни финансови средства за себе си и за членовете на семейството си, с цел да не се превърнат в тежест за системата за социално подпомагане на приемащата държава-членка през времето си на пребиваване или са членове на семейството, придружаващи или присъединяващи се към гражданин на съюза, който отговаря на горните условия. При пребиваване, надвишаващо срока от три месеца, административните формалности изискват гражданите да се регистрират пред съответните власти.
Митнически изисквания Пътуващите за Ирландия следва да се съобразяват с митническите закони на страната. Не се декларират и не подлежат на обмитяване вещи и принадлежности за лична употреба, ако са в рамките на нормалното количество. При пътуване в друга страна от ЕС, каквато е Ирландия, ви засягат само ограниченията за тютюн и тютюневи изделия. Стоката, която можете да внесете без да декларирате, е 200 къса цигари или 50 пури или 250 грама тютюн.
Здравни изисквания Няма заразни заболявания, които да налагат задължителна ваксинация.
Електро захранване 230V/50Hz
Питейна вода Препоръчва се консумирането на бутилирана вода.
Безопасност Нивото на престъпността в Ирландия е в рамките на средното за Европейския съюз.

0.0657