© World Guide ®

 

© World Guide ®
Интересно
Открий България
Вдъхновяващ свят
Дестинации
ВръзкиИнтересно / Дестинации

20 Март 11, 19:44
Лихтенщайн
Обща информация

Официално наименование Княжество Лихтенщайн
Държавно устройство конституционна монархия
Официален език немски
Религия Римокатолическа
Часово време Разлика с българското часово време - 1 час
Парична единица швейцарски франк (SwF) = 100 сантима
Столица Вадуц
Големи градове Шаан (5760 ж.) Вадуц (5350 ж.) Тризен (4650 ж.) Балцерс (4500 ж.)
Територия 160 кв. км.
Население 35,789 жители
Посолство в България През 1919 г. по искане на правителството на Лихтенщайн, Швейцария пое защитата на интересите на Княжеството и на неговите поданици в чужбина. Затова във всички страни, в които Лихтенщайн няма свое представителство, неговите гражданки и граждани могат да се обръщат по консулски въпроси към представителството на Швейцария.
Визов режим От 29 ноември 2003 г. влезе в сила Спогодба между правителството на Република България и Швейцарския федерален съвет за взаимно премахване на изискването за визи. Тази Спогодба се прилага еднакво и за територията на Княжество Лихтенщайн и за неговите граждани. Съгласно разпоредбите на спогодбата, гражданите на всяка от двете договарящи се страни, притежатели на валиден паспорт, могат да влизат без виза на територията на другата страна и да престояват там за срок до 90 дни в рамките на шест месеца, без право да упражняват доходоносна дейност.
Митнически изисквания Прилагат се митническите изисквания за Швейцария.
Здравни изисквания Няма повишена опасност от заразни заболявания и не се налагат специални предпазни мерки, нито ваксинации. Задължително е да притежавате здравна застраховка за покриване на спешни медицински интервенции във френски здравни заведения, както и такава за вашето евентуално репатриране.
Електро захранване 220 V
Питейна вода Препоръчва се консумацията на бутилирана вода.
Безопасност Равнището на престъпност в страната е ниско.

0.0853