© World Guide ®

 

© World Guide ®
Интересно
Открий България
Вдъхновяващ свят
Дестинации
ВръзкиИнтересно / Дестинации

20 Март 11, 20:18
Русия
Карта на страната

Русия

Обща информация

Официално наименование Руска федерация
Държавно устройство федерална република
Официален език руски
Религия християни
Часово време Разлика на Москва с българското часово време + 1 час
Парична единица рубла (R) = 100 копейки
Столица Москва
Големи градове Москва (10,56 млн.ж.) Санкт Петербург (4,56 млн.ж.) Новосибирск (1,4 млн.ж.) Екатеринбург (1,32 млн.ж.) Нижни Новгород (1,28 млн.ж.) Самара (1,15 млн.ж.)
Територия 17,075,400 кв. км.
Население 141,927,300 жители
В случай на необходимост, потърсете българското посолство: Посолство на Република България в Москва ул. ""Мосфильмовская"" № 66 тел: 143-90-22 или 23, 143-62-13 факс: 232-33-02 е-mail: bulemrus@bolgaria.ru e-mail: consul@bolgaria.ru Генерално консулство на Република България в Санкт-Петербург ул. ""Рылеева"" № 27, тел: 273-69-69, 273-73-47; 273-72-87; факс: 272-57-18 е-mail: consulbg@rol.ru Генерално консулство на Р България в гр. Новосибирск ул. “Потанинская” № 8, телефон: (3832) 22-55-48; факс: (3832) 22-33-74. e-mail: consbul_nsk@mail.yahoo.com e-mail: st_dimitrov@abv.bg Консулство на Р България в гр. Екатеринбург ул. “Луначарского” № 74 телефон/факс: (343) 355 48 84, тел.: (343) 358 93 64 e-mail: bulconsul_ekt@uraltc.ru
Посолство в България Посолство на Руската федерация София Консулски отдел: ул. “Никола Мирчев”, 30 тел.: 963 40 21, 963 17 93 факс: 963 41 16 телекс: 24952 RUSEMB BG Приемни часове: 09.00 - 12.30 ч. (понеделник - петък, освен последната сряда на всеки месец) Генерално консулство гр. Варнаул. ""Македония"" 53 тел.: 052/ 60 27 18, 60 27 21 факс: 052/60 27 22, телекс 77 364 UKSSR BG e-mail: consul_rusia@nat.bg Приемни часове: 08.30 - 13.00 (понеделник, сряда, петък) Генерално консулство гр. Русе, ул.”Ниш”, 1тел.: 082/ 82 22 52 факс: 082/ 82 22 50 е-mail: consul_ruse@rusembul.org Приемни часове: 09.00 - 13.00 (понеделник, сряда, петък)
Визов режим Виза на временно пребиваващо лице – тази виза е само еднократна, като първоначално се издава за срок от 4 месеца на чуждестранни граждани, притежаващи т.нар „временное проживание”, като след това се продължава за срока на разрешеното продължително пребиваване. При всяко последващо излизане или влизане на територията на Руската Федерация се оформя съответно този вид еднократна виза. Дипломатическа – носителите на дипломатически паспорти, издадени от МВнР, са освободени от изискването да притежават визи за престой в РФ в рамките на 90 дни. Служебна - носителите на служебни паспорти, издадени от МВнР, са освободени от изискването да притежават визи за престой в РФ в рамките на 90 дни. Обикновена – тази виза има следните разновидности: Частна – издава се за срок до 3 месеца и е предназначена е за тези, които са поканени да гостуват. Същите следва да разполагате със стандартна оригинална покана за гостуване (т.нар. “приглашение”); Делова – предназначена е за чуждестранни граждани, които планират делово посещение в Руската Федерация (напр. за провеждане на преговори, консултации и т.н.). Тази виза се издава също срещу представена покана, може да бъде еднократна, двукратна с валидност до 3 месеца, или многократна с валидност до 12 месеца (Важно: непрекъснатото пребиваване на територията на Руската Федерация на основание многократна делова виза със срок на валидност 12 месеца не може да надхвърли 180 денонощия). Учебна – издава се за срок от 3 месеца на чужд гражданин с цел обучение в учебно заведение в РФ срещу покана с възможност за последващо продължаване от МВР (МВД) на РФ чрез издаване на многократна виза за срока на действие на договора за обучение, но за не повече от 1 година за всяка следваща виза. Работна – предназначена е за чуждестранни граждани, които възнамеряват да осъществяват трудова дейност в Русия (работещи по трудов или граждански договор, вкл. и за тези, които желаят да действат в качество на индивидуален предприемач). Получаването на тази виза се предхожда от продължителна процедура по получаване на разрешение за работа, която обикновено отнема повече от 3 месеца. След като бъде получено разрешение за работа, първоначално се издава еднократна работна виза с валидност 3 месеца, а впоследствие се издава многократна работна виза, валидна за срока на полученото разрешение за работа. Важно! Наетите на работа в Русия чужденци в нарушение на действащото в страната законодателство подлежат на екстрадиране от органите на МВР. Хуманитарна – издава се срещу покана, или в изключителни случаи срещу лично писмено заявление, с цел на посещение в сферата на културата, науката, обществено-политическите връзки, спортни, религиозни връзка и контакти, поклонничество, благотворителна дейност или доставка на хуманитарна помощ. Бива еднократна или двукратна за срок от 3 месеца или многократна за срок до 1 година. Непрекъснатото пребиваване в РФ по многократна едногодишна виза не може да превишава 180 дни в рамката на 1 година. Туристическа – издава се за 1 месец. Следва да разполагате: с оригинален туристически ваучер от лицензиран руски туроператор и стандартно туристическо потвърждение от този туроператор или хотел, регистриран към Министерство на външните работи на Руската Федерация, че ще бъдете настанен (следва да съдържа регистрационен номер). Виза за влизане с цел получаване на убежище – издава се на чужденец за срок от 3 месеца въз основа на решение на МВР (МВД) на РФ за признаване статут на бежанец на дадения чужденец на територията на РФ. Тази виза може да бъде само еднократна. Транзитна – издава се с цел транзит през територията на РФ. Издава се за срок от 10 дни. След влизане в Руската Федерация следва да извършите регистрация в срок от 3 работни дни в местното звено на милицията. Повечето големи хотели извършват това автоматично. По време на престоя си в Русия българските граждани трябва да спазват установения в страната ред за регистрация, пребиваване и придвижване на чужденците. Важно! Руската виза не може да бъде продължена! Изключение се допуска само в изключителни случаи, за срок до 10 денонощия, при наличие на мотивирана молба и документи, потвърждаващи необходимостта от такова продължаване. В случай, че изгубите или повредите руската виза, същата подлежи на възстановяване от органите на Министерство на вътрешните работи, след проверка на основанието и факта на нейното издаване.
Митнически изисквания Внос: При влизане в Русия съпровождащият багаж на физическите лица е напълно освободен от митнически сборове, ако той е с разрешен характер, съдържа предмети с нетърговски характер на обща стойност до 1000 щатски долара и неговото тегло не надвишава 50 кг. (за всеки килограм над тази норма се заплаща митническа такса не по-малко от 4 евро). Безмитно може да се внесат до 1000 къса цигари, 5 литра алкохолни напитки, 20 л. бензин за едно транспортно средство (без съдържанието на резервоара), 5 предмета от ювелирен характер. Чуждестранна валута: Считано от 31.07.2005 г. ако общата стойност на вноса на чужда валута, руски рубли, пътнически чекове, външни и вътрешни ценни книжа превишава 10 000 щ.дол., то тя задължително се декларира в митническата декларация. При това количествено ограничение за този внос не е предвидено. Преминава се през червения митнически канал, като декларацията се проверява от митнически служител. Внимание! Забранени за внос предмети са: оръжие от всякакъв род и боеприпаси към него, наркотични и психотропни вещества, а така също приспособления за пушене на опиум и хашиш, печатни изделия, аудиовизуални материали и др. носители на информация, които могат да причинят вреда на сигурността на държавата, на здравето и нравствеността на населението, др. предмети, чиито внос изрично е забранен от законите на Руската Федерация. Износ: Багажът на физическите лица се изнася безмитно, ако е с разрешен характер, не е предназначен за производствена или друга търговска дейност и ако стойността му не надвишава 10 000 щ.дол. Чуждестранна валута: Общата стойност на изнасяната чужда и местна валута, както и пътнически чекове, не може да превишава 10 000 щ.дол. Изключение се прави само за по-рано внесена валута, ако тя е била отразена в митническата декларация. Не се декларира валута на обща сума до 3000 щ.дол. Специално следва да се декларира чужда валута и руски рубли, ако са в еквивалент на сума, превишаваща 3 000 щ.дол., при това следва да се декларира цялата сума, а не само частта, превишаваща 3 000 щ.дол. Ако стойността на рублите е над 10 000 щ.дол., то всички пари над тази сума се оставят на съхранение на митницата. Важно! Нарушението на правилата за деклариране се наказва с глоба, възлизаща на 75-100% от сумата на незаконно проведената операция. Неизпълнение на изискването за задължително писмено деклариране на суми от 3 до 10 000 щ.дол. се наказва с глоба от 1000 до 2500 рубли. Но ако незаконно се изнася валута или рубли в особено големи размери, то това може да квалифицира като криминално престъпление - контрабанда, за което наказанието е или глоба от 100 до 300 000 рубли, или лишаване от свобода за срок до 5 години. Задължително се декларират ценни книжа, благородни метали и изделия от тях, стоки с културно-историческа и художествена стойност.
Здравни изисквания Не се изискват ваксинации, но следва да се има предвид, че в момента в Руската Федерация с бързи темпове се разпространява болестта СПИН. Периодически на различни места в страната избухват масови епидемии от различни силно заразни заболявания. След като за тях излезе информация в печата и електронните медии, те следва да се избягват по възможност. Задължително е притежаването на медицинска застраховка, валидна за територията на Руската Федерация.
Електро захранване 220 V
Питейна вода Препоръчва се консумацията на бутилирана вода.
Безопасност Следва да се проявява внимание при движение в места с повишена концентрация на хора - летища, гари, пазари, станции на метрото и др. Често на тези места се извършват кражби, измами с лотарии, предлагат се наркотици. Изоставени предмети и багажи на обществени места следва да не се докосват. Смяна на валута следва да се извършва само в обменни пунктове, а не с физически лица на улицата. При обмяната е задължително представянето на документ за самоличност. Не се препоръчва ползване на таксита без характерните обозначения - жълт цвят, табела на покрива, номер на автопарка, име на шофьора на табелката на предния панел в салона на автомобила. При пътуване със собствен автомобилен транспорт следва стриктно да се спазват ограниченията, налагани от пътните знаци, да не се взимат лица на ""автостоп"". При необходимост от спиране за почивка да се търсят подходящи места в близост до постове на ДПС (пътно-патрулна служба към МВР), мотели, бензиностанции и др. оживени места. Следва да се избягва пътуване през нощта и при лоши метеорологични условия. При спиране от контролни органи на МВР следва да се иска представяне на служебно удостоверение и е желателно да се запомнят индивидуалните нагръдни номера на униформения служител. Глобата следва да се плаща след издаване на документ, констатиращ нарушението. Няма зони с повишена опасност от природни бедствия, но природата и климатът в много райони на Русия, особено в северните, Сибир и далекоизточните изискват много добра екипировка и организационна подготовка за предприемане на пътешествие в страната, най-вече при зимни условия. Не е желателно посещението на райони с повишена терористична опасност и спорадично етническо напрежение, като района на Северен Кавказ и по-специално Чечения. При необходимост безплатно се избират следните телефонни номера: 01 - при пожар, 02 - милиция, 03 - бърза помощ, 04 - аварийна газова служба.

0.1274