© World Guide ®

 

© World Guide ®
Интересно
Открий България
Вдъхновяващ свят
Дестинации
ВръзкиИнтересно / Дестинации

20 Март 11, 20:20
Сърбия
Карта на страната

Сърбия

Обща информация

Официално наименование Република Сърбия
Държавно устройство парламентарна република
Официален език Сръбски
Религия Православно християнство
Часово време Разлика с българското време - 1 час
Парична единица Динар
Столица Белград
Големи градове Белград (1,6 млн.ж.) Нови Сад (380 хил.ж.) Ниш (250 хил.ж.) Крагуевац (180 хил.ж.)
Територия 88,361 кв. км.
Население 7,306,000 жители
В случай на необходимост, потърсете българското посолство: Сърбия,Белград, Посолство на Република България, ул. Birchaninova № 26 тел. (00381 11) 361 39 80; факс (00381 11) 361 11 36
Посолство в България София, ул. "Велико Търново" 3.
Визов режим Безвизов режим за престой в страната до 30 /тридесет/ дни. При по-продължителен престой е необходимо разрешение от полицейските власти.
Митнически изисквания При влизане в страната трябва да се декларира пред митническия служител носената валута, независимо дали пътуването е с цел посещение в страната или транзитно преминаване. Следва да се има предвид, че на митницата обикновено не се дават митнически декларации за попълване и българският гражданин трябва да изиска,при влизане в страната, от митническия служител да му бъде издаден документ за внесената валута. В практиката, през последните години, митнически служители не винаги предоставят митнически декларации за попълване на притежаваната валута, което обаче не служи за оправдание при напускане на страната. При липса на документ за внос, валутата се изземва. По закон трябва да се декларира цялата сума от притежаваната валута, но на практика при напускане на страната митницата иска митнически документ за носената валута в равностойност над 1 000 /хиляда/ германски марки. От 15.04.2002 г. Съюзната митническа служба е въвела изискване, преминаващите транзитно през територията на страната автомобили с временни /цолови/ номера, които са закупени от Западна Европа, да бъдат транспортирани под надзор и придружител на местни спедиторски фирми. Тази услуга спедиторските фирми таксуват с 350-400 евро.
Здравни изисквания Епидемиологичната обстановка не се отличава от тази в Република България.
Електро захранване 220 V
Питейна вода Препоръчва се консумацията на бутилирана вода.
Безопасност По-голямата част от извършваните престъпления са кражби на пари, вещи, документи и др., особено при пътуване с влак. При кражба или изгубване на българския паспорт следва веднага да уведомите местните полицейски власти и да получите съответен протокол. След това трябва да се обърнете към българското посолство в Белград, за издаване на временен документ /пасаван/ за завръщане в страната.

0.088