© World Guide ®

 

© World Guide ®
Интересно
Открий България
Вдъхновяващ свят
Дестинации
ВръзкиИнтересно / Дестинации

20 Март 11, 20:30
Швейцария
Карта на страната

Швейцария

Обща информация

Официално наименование Швейцарска конфедерация
Държавно устройство федеративна, парламентарна република
Официален език немски, френски, италиански и ретроромански
Религия римокатолическа
Часово време Разлика с българското време - 1 час
Парична единица Швейцарски франк
Столица Берн
Големи градове Цюрих (365 хил.ж.) Женева (186 хил.ж.) Базел (166 хил.ж.) Берн (124 хил.ж.)
Територия 41,285 кв. км.
Население 7,783,000 жители
В случай на необходимост, потърсете българското посолство: Bern 3005, Bernastrasse 02-04, Tel.+4131 351 14 55/ 56, Fax: +4131 351 00 64
Посолство в България София, Ул. Шипка № 33, п.к. 244, 1000 София тел. 942 01 00, факс 946 16 22
Визов режим От 29 ноември 2003 г. влезе в сила Спогодба между правителството на Република България и Швейцарския федерален съвет за взаимно премахване на изискването за визи. Съгласно разпоредбите на спогодбата, гражданите на всяка от двете договарящи се страни, притежатели на валиден паспорт, могат да влизат без виза на територията на другата страна и да престояват там за срок до 90 дни в рамките на шест месеца, без право да упражняват доходоносна дейност. Тази Спогодба се прилага еднакво и за територията на Княжество Лихтенщайн и за неговите граждани.
Митнически изисквания При влизане в Швейцария българските граждани имат право да внесат без заплащане на мито: вещи за лична употреба, необходими за пътуването, както и подаръци на обща стойност до 100 шв.франка /за лица под 17 години - до 50 шв. франка/; цигари - до 200 къса, или 50 пуретини, или 250 гр-тютюн за лула;алкохол - 1 л. твърд алкохол с алкохолно съдържание над 15% или 2 л. под 15%. Не се налага мито и няма ограничения за изнасяните от Швейцария предмети за лична употреба и подаръци. Няма ограничения и за количеството валута, внасяна или изнасяна от Швейцария.
Здравни изисквания Няма повишена опасност от заразни заболявания и не се налагат специални предпазни мерки, нито ваксинации. Задължително е да притежавате здравна застраховка за покриване на спешни медицински интервенции във френски здравни заведения, както и такава за вашето евентуално репатриране.
Електро захранване 220 V
Питейна вода Препоръчва се консумацията на бутилирана вода.
Безопасност Равнището на престъпност в страната е ниско. По-голямо внимание следва да се проявява в големите градове, на първо място в Цюрих - предимно джебчийски кражби и то предимно от лица с чуждестранен произход. Не съществуват сериозни опасности от природни бедствия. Посетителите на зимните курорти следва да спазват указанията на спасителните служби във връзка с възникването на опасности от лавини. Водачите на превозни средства са длъжни да имат вериги за определени участъци във високите планини.

0.0813