© World Guide ®

 

© World Guide ®
Интересно
Открий България
Вдъхновяващ свят
Дестинации
ВръзкиИнтересно / Дестинации

20 Март 11, 20:56
САЩ
Обща информация

Официално наименование Съединени Американски Щати
Държавно устройство федеративна република
Официален език английски
Религия християни
Часово време Разлика с българското часово време 7 часа (Източна част), 8 часа (Централна част), 9 часа (Западна част), 10 часа (Тихоокеанска част)
Парична единица щатски долар
Столица Вашингтон
Големи градове Ню Йорк (18,22 млн.ж.) Лос Анджелис (14,77 млн.ж.) Чикаго (8,71 млн.ж.) Филаделфия (5,32 млн.ж.) Маями (4,91 млн.ж.) Далас (4,14 млн.ж.) Бостън (4,03 млн.ж.) Вашингтон (3,93 млн.ж.)
Територия 9,826,675 кв. км.
Население 310,622,000 жители
В случай на необходимост, потърсете българското посолство: Българско посолство:Адрес: 1621 22nd Street, NW, Washington D.C. 20008 URL: http://www.bulgaria-embassy.org Map and Driving Directions Работно време: 9.00 am - 5.30 pm тел.: (202) 387-0174 факс: (202) 234 7973 E-mail: office@bulgaria-embassy.org Consular Service Работно време: 10:30 am - 12:30 pm тел.: (202) 387 7969 E-mail: consulate@bulgaria-embassy.org За туризъм и информация за България пишете на E-mail: info@bulgaria-embassy.org Българска парламентарна мисия към ООН URL: http://www.un.int/bulgaria/ Консулски отдел - Ню Йорк: Address:121 East 62 Street Tel: (212) 935 4646 Fax: (212) 319 5955 E-mail: Bulconsgen@aol.com, consul@consulbulgaria-ny.org
Посолство в България Посолството на Съединените американски щати се намира в София, ул. ""Съборна""1 п.к. 1000 Тел.: (+359-2) 937-5100 Консулската служба на посолството се намира в София, ул. ""Капитан Андреев"" 1 Тел.: (+359-2) 963-2022 E-mail: irc@usembassy.bg
Визов режим Консулският отдел на Посолството на САЩ в София, България, приема молби за неимигрантски визи. Не е необходимо да сте постоянно пребиваващ в България гражданин, за да кандидатствате в София. Възможно е обаче консулските служители да не Ви издадат виза, ако не могат да оценят доказателствата, които представяте, или ако не можете да докажете намерението си да се върнете в страната на постоянно местоживеене. Почти всички чужденци, които желаят да влязат в САЩ, имат нужда от валидна виза. Според американския закон всички чужденци, кандидатстващи да бъдат допуснати в САЩ, по презумпция са кандидати за имигрантска виза, освен ако не докажат, че имат право да получат виза в една от неимигрантските визови категории. Различните видове неимигрантски визи са валидни за влизане в САЩ само за целта, за която са били издадени първоначално. Например, студентската виза не може да бъде използвана за влизане с цел посещение, както и притежателят на туристическа виза не може да влезе в САЩ, за да учи. Издаването на неимигрантска виза не е гаранция, че притежателят й ще бъде допуснат в САЩ. Той подлежи на инспекция на пункта на влизане от американските имигрантски власти, които имат правото да откажат достъп. Поради тази причина притежателят на виза трябва да носи със себе си документите, които са били предоставени на консулските служители при издаване на визата, за евентуалното им представяне на имигрантските служители. Моля, имайте предвид, че валидността на визата се отнася само до периода, през който тя може да бъде използвана за влизане в САЩ. Тя не определя времето, което чужденецът може да прекара в САЩ. Периодът на законно пребиваване в САЩ се определя от имигрантските власти при влизане в страната. Пребиваването в САЩ след изтичане на определения срок е нарушение на закона и може да доведе до депортация. То може също да доведе до отказ за издаване на виза в бъдеще. Чужденците, които посещават САЩ временно, нямат право да работят по време на престоя си. Започването на работа без разрешение е нарушение на закона, което може да доведе до депортация. То може също да доведе до отказ за издаване на виза в бъдеще. Повечето кандидати за неимигрантска виза трябва да се явят на интервю в Консулската служба към Посолството на САЩ в София. След плащане на таксата, кандидатите /или техни близки/ може да се запишат за интервю, на специалната интернет страница. Инструкциите за записването се намират тук. Всички молби за неимирантски визи и други документи към тях трябва да се представят по времето на интервюто; нищо не се преглежда предварително в Консулския отдел. Формулярите може да се вземат от охраната пред Консулския отдел, или от нашата интернет страница /pdf format/. Изискванията за снимките се намират тук. Поради съображения за сигурност и липсата на достатъчно място, само кандидатите за визи могат да влизат в сградата на Консулския отдел за интервюто си. Не се допускат придружители, освен в случаите когато кандидатът е на възраст под 18 години. В такива случаи малолетното дете може да бъде придружено от единия или двамата родители или от законния си настойник.
Митнически изисквания Митническите декларации /формуляр 6059В/ се раздават предварително още на борда на самолета и освен на английски са и на няколко други езика, сред които френски, немски, испански, италиански, полски. Декларацията следва да се попълни още на борда на самолета. Ако пътува семейство, главата на семейството може да попълни една декларация за цялото семейство. Не се декларират и не подлежат на обмитяване вещи и принадлежности за лична употреба /дрехи, тоалетни принадлежности, портативни радиоприемници и пр./ ако са в рамките на нормалното количество. Допуска се безмитен внос на 1 литър алкохол, независимо от вида, 200 цигари, или 50 пури/ не кубински/, или 2 кг тютюн за лула, или комбинация от тези продукти в пропорционално количество. Веднъж на шест месеца се допуска безмитен внос на подаръци за други лица на обща стойност до 100 щ. дол. Предметите, които не попадат в безмитните категории и количества, се обмитяват с 10 % мито за първите 1000 долара, а ако стойността им надхвърля 1000 долара, обмитяването става по тарифа за всяка стока. Няма ограничения за валутата, която се внася и изнася от САЩ, но ако Вие пренасяте или по Ваше нареждане се пренасят парични средства /в брой, чекове, ценни книжа и пр./ на стойност повече от 10 хил. щ. дол., следва да попълните декларация за парични и валутни транзакции /формуляр 4790/.
Здравни изисквания Няма заразни заболявания, които да налагат задължителна ваксинация.
Електро захранване 120V, 60Hz
Питейна вода Препоръчва се консумацията на бутилирана вода.
Безопасност Равнището на престъпността варира в различните щати, градове и квартали на един и същи град. Добре е да се потърсят съвети от местни жители или постоянно пребиваващи сънародници. Ако ви се налага да минете нощем през несигурни квартали, винаги трябва да имате в себе си дребна банкнота. Банкнотата трябва да е в десния джоб на връхната дреха, а не в левия, тъй като посягането с дясната ръка към левия джоб може да се изтълкува превратно. Ако ви спрат полицейски служители инструкциите им трябва да се изпълняват стриктно, ръцете ви трябва да се виждат през цялото време, движенията не трябва да са резки. Ако ви спре пътна полиция при шофиране, трябва да седите в колата и да не излизате, докато и ако не получите указания за това. Ако са Ви спрели нощно време, трябва да включите осветлението в купето още преди полицаят да се е приближил до колата. Ръцете Ви трябва да се виждат през цялото време /например да са поставени върху волана/. За документи трябва да посягате само ако сте получили указания от полицейския служител.

0.1162