© World Guide ®

 

© World Guide ®
Интересно
Открий България
Вдъхновяващ свят
Дестинации
ВръзкиИнтересно / Дестинации

21 Март 11, 09:35
Френска полинезия
Обща информация

Официално наименование Френска Полинезия
Държавно устройство автономна територия на Франция
Официален език френски
Религия християни - 92,2 %, конфуцианци - 4,1 %, будисти - 3,2 %
Часово време Разлика с българското време от - 12 часа до - 11 часа
Парична единица франк на Франция в канторите на Тихия океан - (XPF)
Столица Папеете
Големи градове Папеете (132 хил.ж.) Фааа (30 хил.ж.) Пунаауиа (26 хил.ж.) Пирае (15 хил.ж.)
Територия 4,167 кв. км.
Население 264,000 жители
В случай на необходимост, потърсете българското посолство: AUSTRALIA, CANBERRA Embassy of the Republic of Bulgaria 33 Culgoa Circuit, O'Malley, ACT 2606 P.O.Box. 6096, Phillip DC, ACT 2606, Canberra Australia Tel (0061 2) 6286 9711 (0061 2) 6286 9700 (consular) Tel/Fax: (0061 2) 6286 9600 e-mail: bulgem@bigpond.net.au
Посолство в България Посолство на Франция в България. адрес: 1504 София, ул. Оборище No.29 , тел.: +359 2 9460380
Визов режим Българските граждани, пътуващи за Френска Полинезия не се нуждаят от входна виза.
Митнически изисквания Суми, надхвърлящи 7622.45 евро или тяхната равностойност в чужда валута, ценни книжа и т.н. подлежат на деклариране пред митническите власти. При влизане можете да внасяте стоки за лична употреба, произведени извън ЕС на стойност до 182,94 евро за възрастни и до 91.47 евро за деца и стоки, произведени в ЕС на стойност до 640 евро за възрастни и до 161 евро за деца, без да ги декларирате и без да заплащате за тях мита и такси. Допълнително, за лични нужди, имате право да внесете: цигари - 200 бр., или 50 пури, или 250 г тютюн за лула кафе - 500 г или екстракти от кафе - 200 г; чай - 100 г или екстракти - 40 г алкохолни напитки (с алк. съдържание над 22 градуса) - 1 л. алкохолни напитки (с алк. съдържание 22 г и по-малко/ - 2 л. вина (без пенливи) 2 л. Заб.: лица под 17 години не могат да внасят безмитно тютюневи изделия и алкохолни напитки. Разрешен е и вноса на: парфюми 50 г одеколони 250 г медикаменти - в количества, отговарящи за нуждите на пътника; горива - пълен стандартен резервоар и резервна туба до 10 л. На специален митнически контрол подлежат заплашените от изчезване животински и растителни видове, произведения на изкуството или такива, определени като национални богатства (само на излизане от Франция), медикаменти (с изключение на тези за лични нужди), оръжия и муниции. За режима на техния внос се информирайте предварително от посолството на Франция в София. Забранени са за внасяне животински и растителни видове, закриляни от Вашингтонската конвенция (анекс 1), или продукти от техен произход, както и наркотични вещества (освен със специално разрешение за медицински нужди). Френското законодателство е особено сурово по отношение на трафика, притежаването и незаконната търговия с наркотични вещества. Компетентните органи осъществяват систематичен контрол за наркотици на ГКПП.
Здравни изисквания Не се изискват задължителни ваксини. Здравното обслужване е на добро ниво.
Електро захранване 110/220 V
Питейна вода Препоръчва се консумацията на бутилирана вода.
Безопасност Не оставяйте без надзор личния си багаж.

0.0981